LUPIN THE THIRD – ENDING THEME (WITH CHARLIE CORSEY)

1999年9月4日

Otomo Yoshihide ‎/ LUPIN THE THIRD – ENDING THEME (WITH CHARLIE CORSEY)

1. Lupin The Third – Ending Theme (Theme From Lupin The Third II) (5:33)
2. Lupin The Third – Theme Of Walther (Afro Lupin) (2:26)
3. Lupin the Third: Ending Theme (Lupin Sansei Shudaika 2) A Cappella (3:37)
Total Time 11:36

Recorded At – GOK Sound
Mixed At – GOK Sound
Mastered At – Transonic Studio

Backing Vocals – Kayoko Ishu, Kayoko Wada
Bass – Hiroaki Mizutani, Mitsuru Nasuno
Composed By – Takeo Yamashita
Drum Programming – Tatsuki Masuko
Drums – Yasuhiro Yoshigaki
Effects – Sachiko Matsubara
Guitar – Tsuneo Imahori
Mastered By – Kazunao Nagata
Piano – Hiroshi Minami
Recorded By – Yoshiaki Kondo
Saxophone – Naruyoshi Kikuchi, Kenta Tsugami*
Turntables, Producer, Arranged By – Otomo Yoshihide
Vocals – Charie Corsey
Whistle, Electric Piano, Strings – Toru Yamashita

Recorded and mixed 1999 at GOK Sound in Tokyo.
Mastered 1999 at Transonic Studio in Tokyo.

P-Vine Records ‎– PLP-6852
1999